کلینیک پوست، مو و زیبایی نیکو

لیزر موهای زائد با دستگاه پیشرفته الکساندرایت کندلا

لیزر بانوان
رولی ژلی
کندلا شاتی

فول بادی

700.000

1.100.000

دست کامل

250.000

320.000

پا کامل

320.000

400.000

ساعد

120.000

170.000

ساق

170.000

200.000

بازو

120.000

200.000

ران

200.000

250.000

زیر بغل

130.000

160.000

نیم تنه پشت کامل

250.000

300.000

نیم تنه جلو کامل

200.000

250.000

ناف

50.000

70.000

دور سینه

50.000

70.000

دور باسن

130.000

160.000

گودی کمر

100.000

130.000

صورت

100.000

130.000

پشت لب

50.000

70.000

چانه

50.000

70.000

بیکینی

150.000

180.000

زیر بغل و بیکینی

250.000

330.000

لیزر آقایان
رولی ژلی
کندلا شاتی

فول بادی

850.000

1.300.000

دست کامل

350.000

400.000

پا کامل

450.000

500.000

ساعد

170.000

200.000

ساق

230.000

250.000

بازو

200.000

250.000

ران

300.000

320.000

زیر بغل

160.000

200.000

نیم تنه پشت کامل

350.000

450.000

نیم تنه جلو کامل

300.000

400.000

زیر گردن

120.000

150.000

پشت گردن

120.000

150.000

گوش

100.000

130.000

خط ریش

50.000

70.000

مایو

200.000

250.000