بله، ام اسکالپ به عنوان یک روش پیکرتراشی دارای تائیدیه FDA می باشد و ایمن است. این دستگاه ساخت آمریکا است.