خستگی، کوفتگی و درد عضلانی از عوارض طبیعی ام اسکالپت هستند.
همچنین افراد دارای حجم بالای چربی امکان دارد نتیجه تا حد دلخواه دریافت نکنند. زیرا وجود لایه های انبوه چربی دسترسی امواج الکترومغناطیس و عضله را محدود می سازد.
لازم به ذکر است طی این روش با وجود کاهش چربی هم نیز شاهد کاهش وزن نخواهید بود.