در صورت حساسیت به برخی فراروده های غذایی
وجود عفونت فعال یاتبخال در محل تزریق
افراد مبتلا به بیماری‌های عصبی یا عضلانی
خانم‌های باردار و شیرده