از لحاظ سلامتی در وضعیت خوبی باشند.
اضاه وزن کمی داشته باشند .
تحت رژیم غذایی مناسب باشند .
فعالیت بدنی نسبتا مناسبی مانند پیاده روی در روز داشته باشند .
حتما وضعیت سلامتی انها از نظر سلامت غدد بررسی شده باشد .
اعتیاد به مصرف الکل نداشته باشند .