تعداد جلسات لاغری موضعی با اگزیمیا در افراد مختلف متفاوت است و به صلاح دید پزشک شما مشخص میشود ولی حداقل 8 جلسه باید تحت درمان لاغری با اگزیمیا قرار گرفته شود .