بهتر است این دستگاه برای سنین بالای 18 سال استفاده شود . هرچند که برای سنین کمتر از 18 سال هیچ گونه عارضه ای گزارش نشده است.