کربن تراپی با به روزترین تکنولوژی موجود و با در نظر گرفتن ویژگی‌های انواع پوست، با یک طیف نرم به لایه برداری پوست می‌پردازد. از عوارض جانبی لیزر کربن پیل، قرمزی اندک و مختصر سوزن سوزن شدن تا چند ساعت پس از درمان ممکن است وجود داشته باشد است. برداشت موقت مو در منطقه تحت درمان ممکن است رخ دهد.