• تا 24 ساعت از حرکات شدید و یا فشار روی ناحیه تزریق شده پرهیز کنید.
  • تا 24 روز بعد از تزریق ژل، استفاده از کمپرس سرد صورت باعث تسریع از بین رفتن کبودی و تورم می ‏شود.
  • تا 72 ساعت از قرار گرفتن در گرما و نور شدید آفتاب خودداری کنید.
  • تا یک هفته از خوابیدن روی صورت پرهیز کنید.
  • در صورت تزریق ژل های هیالورونیک تا دو هفته آب زیاد بنوشید.