• افرادی که دارای چربی موضعی در نقاط مختلف بدن هستند.
  • افرادی که از لحاظ سلامتی وضعیت مناسبی داشته باشند .
  • افرادی که رژیم غذایی و فعالیت بدنی مناسبی در طول روز دارند .
  • افرادی که داری هیچگونه مشکلات غددی نیستند .
  • افرادی که دچار اعتیاد به الکل نباشند .